sv

Blogitekstit

"Koko kylä kasvattaa"

Haluan tuoda esiin yhden huolenaiheen, jolla on koko maahamme kauaskantoisia vaikutuksia niin työllisyysongelman kuin taloudellisen kantokyvynkin osalta. Kyse on syrjäytymisestä, johon ajan ilmiönä ei tule etsiä syyllistä, mutta ratkaisu täytyy löytää. Muutama vuosi sitten esitettiin laskelmia, joiden mukaan yhden nuoren syrjäytyminen maksaa valtiolle kaikkiaan yhdestä kahteen miljoonaan euroa, kun ajatellaan normaalia 40 vuoden työuraa. Pelkäänpä, että tänä päivänä tuo luku olisi vieläkin suurempi.

Yhteiskuntamme on muuttunut. Elämme aivan erilaisessa maailmassa kuin vaikkapa vielä 90-luvulla. Enkä tarkoita nyt vain viimeisten kahden vuoden tai kuluvan kevään mukanaan tuomia mullistuksia, vaan pidemmällä aikavälillä tapahtuneita muutoksia, murrosta, joka on tullut teknologian myötä. Meidän lapsemme ja lapsenlapsemme elävät aivan erilaisessa todellisuudessa verrattuna meidän omiin kasvuvuosiimme. Me kasvatamme uutta, erilaista sukupolvea, yhä suuremmassa ja nopeasti kehittyvässä maailmassa. Lapsuus, kasvatus ja vanhemmuus ovat muuttuneet. Myös perheet ovat erilaisia ja moninaisia.

Yhä useammin törmään ilmiöön, jossa kasvatusvastuu jää enenevässä määrin koulun vastuulle. Koulussa puolestaan opettajien aika ja resurssit eivät riitä arjen haasteissa kaikille oppilaille. On häiriökäyttäytymistä, on erityisen tuen tarvetta ja on niitä oppilaita, jotka kaipaisivat ihan vain huomiota ja hyväksyntää. Opettajien avuksi on tarvittu ja saatukin avustajia, mutta onko tämä tulipalon sammutusta eikä syttymissyyn poistamista?

On todettu, että lapsuuden haasteet moninkertaistuvat aikuisikään päästäessä. Tänä päivänä meidän lapsemme ja nuoremme kokevat aiempaa enemmän mielenterveyden ongelmia. Nuorten syrjäytyminen on todellinen uhka paitsi yksilötasolla, myös koko yhteiskunnalle. Parasta olisikin puuttua epäkohtiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, katkaista kierre ajoissa, ohjata lapsi ja nuori paremmille poluille. Mielestäni tämä ei ole korjattavissa vain varhaiskasvatuksessa tai koulussa, vaan ennaltaehkäisevä työ tulee kohdistaa muuttuneeseen vanhemmuuteen, perheisiin, koteihin. Vanhemmuutta ja sen erilaisia muotoja tulee tukea: mahdollistaa terveen, vuorovaikutuksellisen suhteen luominen lapsen ja vanhemman välille.

Tätä muutosta täytyy lähteä tekemään paitsi paikallistasolla, myös laajemmassa kuvassa. Suomessa on jo nähty esimerkillistä toimintaa, joissa hankkeiden tai kolmannen sektorin toimijoiden avulla on luotu erilaisia tukiverkostoja lapsiperheiden avuksi. Varamummotoiminta perheille, joilla ei isovanhempia ole lähellä tai ei lainkaan, ja mieskaverit yksinhuoltajaäitien kasvatusvastuuta jakamassa ovat oivallisia esimerkkejä matalan kynnyksen toimijoista. Tämän kaltaisten hyväksi koettujen keinojen jatkumoksi tulee kehittää koko valtakunnan kattava toimintaohjelma kasvatuksen tukemiseksi lapsiperheiden kodeissa. Opetetaan kylä kalastamaan, ei anneta kalaa suuhun. 

-Alina Lehto 20.5.2022

 

Kuva: JP Hiirikoski
Kuva: JP Hiirikoski

Kampanja käynnistyy

Tulevat eduskuntavaalit 2023 tulevat olemaan monella tapaa haastavat, mutta myös mielenkiintoiset. Elämme erilaisessa maailmassa kuin ennen. Kuluvana keväänä ajankohtaisesti kuvaavin ja myös kulunein sananparsi päättäjien suusta puoluekantaan katsomatta on ollut "muuttunut turvallisuusympäristö". Ukrainan sota, pysyvästi muuttuneet Venäjä-suhteet, Natoon liittyminen. Näillä on hyvin kauaskantoisia ja kouriintuntuvia vaikutuksia tavan tallaajan elämässä. Suuri huoli täällä meillä on maatalouden tilanne ja sen tulevaisuus. Maanviljelijät, maitotilat ja lihankasvattajat ovat ennen näkemättömien haasteiden äärellä. Energian hinnan nousu jo sinänsä haastoi alkutuotannon tilannetta, mutta sodan myötä muun muassa raaka-aineiden saatavuus on radikaalisti muuttunut. Nyt on viimeinen hetki satsata kotimaiseen ruoantuotantoon, meidän huoltovarmuuteemme. Turvata ja mahdollistaa maatalous elinkeinona. Tässä alueemme oma maa- ja metsätalousministerimme, Antti Kurvinen, tarttuu varmasti puuhamiehenä lapioon ja hanskoihin. Toivottavasti vain ei ole jo liian myöhäistä.

Tuleva hallitus tulee kohtaamaan myös taloudelliset haasteet, jotka tulee ratkaista kestävällä tavalla. Ei enää velkaa velan päälle ottamalla. Työvoimapula niin hoitoalalla, kuin muillakin sektoreilla, vaatii toimenpiteitä. Työelämästä täytyykin tehdä houkuttavampaa nuorille ja jo työelämässä oleville. Nuorten syrjäytymistä tulee mielestäni ennaltaehkäistä jo varhaislapsuudesta lähtien ennen kaikkea tukemalla perheitä, ohjata kasvatusta ja vanhemmuutta. Hoitoalan houkuttavuutta tulee lisätä työolosuhteita ja työhyvinvointia parantamalla, sijaisjärjestelyitä kehittämällä sekä huomioimalla työn vastuu ja haastavuus palkkauksessa.

Alueellisesti meidän tulee tehdä töitä pito- ja vetovoiman suhteen. Jokainen asukas on meille täällä maakunnassa tärkeä erityisesti, kun siirrymme hyvinvointialueeseen ensi vuoden alussa. Budjetti rakentuu pitkälti asukaslukuun, jonka suuruus määrittelee palveluiden laajuuden ja laadun jatkossa.

Tässä muutamia kärkiteemoja, jotka meidän tulee päätöksenteossa kaikilla kentillä ottaa huomioon. Keskusta on puolueena tavallisten ihmisten asialla, kannamme vastuun turvallisesta, sujuvasta arjesta. Olemme puolueena perusasioiden äärellä, kuten jälleen aluevaalimenestyksen myötä voidaan rehellisesti todeta. Sama paluu Keskustan ydinajatukseen ja pysyminen siinä kantaa hedelmää myös tulevissa eduskuntavaaleissa. 

Omaa ehdolle asettumistani pohdin pitkään, sillä asia on merkittävä eikä sitä tule tehdä heppoisin perustein. Olen kuitenkin valmis palvelemaan aluettani kansanedustajana. Tekemään töitä meidän yhteisen hyvän eteen. Olenkin  ensimmäisenä tai ainakin ensimmäisten joukossa antanut suostumukseni ehdokkuuteen Vaasan vaalipiirissä ja siltä osin sitoutunut tekemään työtä Keskustan ja koko alueemme eteen. 

-Alina Lehto 15.5.2022